Жинхэнэ амжилт гэдэг бол авъяасыг их хөдөлмөрөөр тэтгэсний дараа л ирдэг зүйл - Бямбасүрэн Шарав